Clubliederen

Clubliederen

AWC clublied
Tekst: Leon Klaus

Refrein
Het zijn de kampioenen,
ze heten AWC,
de trouwe supporters die
gaan toch altijd mee,
AWC de kampioen,
en daar kan niemand iets aan doen.

Een paar jaar geleden toen
ging het fout,
ze werden steeds naar
onder gedouwd,
maar door wilskracht en
power en noem maar op,
AWC komt aan de top.

Refrein

De supporters, de trainer
en het bestuur,
iedereen keek een beetje zuur,
maar een echte Wijchenaar
die heeft nooit gehoord,
AWC wordt nu beloond.

Refrein

Het zat al die jaren toch
ook niet mee,
ze vochten maar door,
zo is ons AWC,
de groene en de witte
die gaan ervoor,
en wij zingen allemaal in koor.

Refrein

Lalalalalala lalalala lalalala lalala


AWC clublied

Refrein
Er is een club in Wijchen
de naam weet iedereen
Groen-Wit zijn de kleuren
dat is van AWC
AWC spreekt een woordje mee (2x)

En als er in het veld een
doelpunt wordt gescoord
dan juicht het hele koor zodat
het overal wordt gehoord
en als men de wedstrijd
gewonnen heeft
zingt iedereen dit refreintje mee

Refrein

Het zit ze wel eens tegen,
het zit ze wel eens mee
maar AWC is een club,
zij gaat rechtdoor zee
de beloning is na afloop,
zij is weer kampioen
en dan zingt het legioen

Refrein
Eendracht lied
Wijze: "waar in het brons groen eikenhout".

Eendracht is een troetelkind
Eendracht in haar jeugd,
bracht ons als jonge kampioen
ons een grote vreugd
Wijchen als haar bakermat
hulde thans gebracht
met ons geliefd parool
van Eendracht maakt macht.

Onze Katholieke sport
heeft Eendracht gesierd
met haar schoon promotiefeest
dat thans wordt gevierd
maar nog steeds staan wij in
het veld
met een warm gevoel
hooger en hooger op
Eendracht is ons doel

Overwinnen is de leus
zege na de strijd
aan ons eerste elftal
hulde aan thans gewijd
steeds successen maar geboekt
op uw levensgang
dat klinkt de gulle kreet
Eendracht leve lang!