Webbeheer

WEBTEAM AWC


Het Webteam bestaat uit;

Harrie Jansen: hajansen1@kpnmail.nl
contentbeheer/redacteur (speciale aandacht nieuwsbrief)

Tim Giesbers: timgiesbers@outlook.com
redacteur (speciale aandacht presentatiegids)

Kopij voor onze website is aan te leveren via ons vaste e-mail : webbeheer@awcwijchen.nl.
Aanspreekpunten hiervoor is Harrie.

Wij zien jullie bijdragen graag tegemoet!

Webbeheer zit ook op Twitter via @awcwijchen