Materialen

Wijchen, Versie van Oktober 2011

Betreft: Richtlijnen gebruik materialen

Beste trainers en leiders van AWC,

Een jaarlijks terugkerend onderwerp is het geklaag over de materialen (ballen, doeltjes, hesjes, hoedjes en pionnen) om doordeweeks te kunnen trainen. Recentelijk hebben Frank Graveth en ondergetekende overleg gehad met Koos Jelissen die binnen AWC op bestuurlijk nivo verantwoordelijks is voor de materialen. Uit dit overleg is duidelijk geworden dat er ruimte voor verbetering is (vooral kwaliteit ballen) maar ook dat er veel onduidelijk is in de communicatie, wat leidt tot veel onrust en geklaag.

Onderstaand een overzicht van een aantal richtlijnen waarmee we trachten meer duidelijkheid te scheppen zodat we met z’n allen efficiënter met de beschikbare materialen omgaan.


De ballen

Gegeven het aantal teams en kinderen zijn er genoeg ballen ALS ieder team 1 bal per kind mee neemt.
Er zijn die teams die 12-13 ballen meenemen omdat dat makkelijk is bij het afwerken op doel. Risico is dat er makkelijk ballen verdwijnen maar een groter probleem is als teveel teams dit doen niet alle teams/kinderen genoeg ballen hebben.  Richtlijn: 1 bal per kind

De kwaliteit van de ballen heeft onze aandacht. Hier moeten we bekijken hoe we met de beschikbare middelen de kwaliteit van de ballen kunnen verbeteren.

De voetbaldoeltjes

Grootste problemen hier zijn het sjouwen van de doeltjes en de netten.
De voetbaldoeltjes mogen op veld 4 en 5 blijven als ze maar aan het eind van de avond aan de zijkanten worden geplaatst. Op veld 4 is dat dus aan de kant van de Havenweg. Op veld 5 is dat aan de kant waar Alverna ligt. De reden hiervoor is dat de gemeente de velden overdag kan maaien of egaliseren.
 Richtlijn: doeltjes aan de zijkanten van veld 4 en 5 plaatsen op einde van de avond

Voetbaldoeltjes zijn bedoeld om ballen in te schieten en niet om als klimrek te gebruiken. Spreek kinderen hierop aan! .  Richtlijn: doeltjes / netten niet gebruiken als klimrek.


Daarnaast onderstaand enkele richtlijnen voor het gebruik van kleinere doeltjes:
• De gele 3 bij 1 doeltjes mogen alleen gebruikt worden op grasvelden, dus niet op het kunstgras.
• De aluminium doeltjes van 5 bij 2 meter en 3 bij 1 graag alleen gebruiken op het kunstgras.
• De gele 3 bij 1 doeltjes mogen terug geplaatst worden tegen de ballenvanger voor aan bij veld 3, deze hoeven dus niet meer in de bosjes voor aan bij het kunstgras gezet te worden.

Verder is er een voetbalmuur beschikbaar, 3 gatendoeken en 2 voetvolley netten vanuit de AWC Voetbalacademie (vanaf dit jaar du ook tijdens de doordeweekse trainingen te gebruiken.


De hesjes, hoedjes en pionnen


Dit jaar zijn er al meer dan 40 hesjes kwijt.  Richtlijn: breng hesjes, hoedjes en pionnen terug naar terreinmeester en neem ze niet mee naar huis

Hierbij wil ik ook beroep aan jullie allemaal doen om bovenstaande richtlijnen te respecteren en elkaar er ook op aan te spreken in het geval je ziet dat iemand ze heeft vergeten cq niet naleeft.