Velden

10-09-2018

Info over het gebruik van de velden de komende weken.

De problemen met de speelvelden 1, 3 en 6 zijn nog niet voorbij,
Veld 1
Er is 1 wedstrijd op gepeeld en het veld heeft behoorlijk wat speelschade. Oorzaak de slechte beworteling van het veld en de engerlingen die leven van de wortels van het gras ,tevens de kraaien die het veld omwoelen op zoek naar engerlingen.
Veld 6
Is er het slechts aan toe. Dezelfde problemen als bij veld 1 maar dan een stuk slechter.
Als we de velden uitdrukken ineen kwaliteitsnorm  dan kunnen we de volgende verdeling maken.
Veld 1  -  matig
Veld 3-  redelijk
Veld 6 -  slecht
Daarom worden er door de week geen wedstrijden gehouden op de genoemde velden en worden wedstrijden in het weekend zoveel als mogelijk gepland op kunstgras (veld 2).

De werkgroep probeert de velden zo goed mogelijk te onderhouden om ze bespeelbaar te houden, daarom graag de warming-up zoveel als mogelijk op de velden 4 en 5 te doen.
06-09-2018

Hier tref je een downloadlink aan met het meest actuele trainingsschema, dat met ingang van vandaag (6 september) is geactualiseerd. De laatste wijzigingen zijn in GROEN aangegeven.

 

Trainingsschema 2018-2019 versie 6 Sept 2018 .xlsx


Hieronder tref je de downloadlink aan van het alternatieve trainingsschema aan bij afgelastingen:

Trainingsschema bij afgelasting velden 3, 4 en 5 seizoen 2017-2018 final2.xlsx


 

Definitief besluit

Regeling gebruik sportvelden s.v. AWC

1.Algemeen: voor de teams senioren, jeugd en dames kunnen (oefen)wedstrijden met licht worden gepland, zowel op het kunstgrasveld als op het hoofdveld.
2.De (oefen)wedstrijden kunnen bij de wedstrijdsecretaris aangevraagd worden. Bij eventuele onenigheden wordt de coördinator TC ingelicht.
3.Belasting: lichtwedstrijden en daardoor het gebruik van kleedkamers mogen niet ten koste gaan van reguliere trainingen.
4.Gebruik: maandag, dinsdag en donderdag, aanvangstijd en kleedkamers in overleg, daarbij rekening houdend met de trainingstijden van de betrokken teams.
5.Frequentie: maximaal 1 doordeweekse wedstrijd op het hoofdveld; op het kunstgrasveld het aantal wedstrijden in overleg:
even weken: senioren
oneven weken: jeugd.
6. Afgelastingen:
A. trainingen: het verantwoordelijke sportparkcommissielid (of diens vervanger) neemt, indien gewenst, overdag (vóór 16.00 uur) het besluit over bespeelbaarheid van de trainingsvelden en bij onbespeelbaarheid van de velden (4 en 5) licht deze het verantwoordelijk lid kantinebeheer en de terreinmeester in. Vervolgens wordt het verantwoordelijk lid van de site (of diens vervanger) verzocht de afgelasting te vermelden op de FrontPage van de AWC-site. Middels een SMS-bericht aan de coördinator pupillen/junioren/ senioren/dames worden deze ook ingelicht en treedt het vastgelegde schema voor bezetting van de beschikbare velden in werking (zie schema).
B. Wedstrijden: Bij algehele/gedeeltelijke afgelasting dient een daarvoor vastgesteld schema (zie schema).
7. Verhuur: aan externen tegen een door het Algemeen Bestuur vastgestelde vergoeding.
8. Verlichting: lampen 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd
ontsteken en 10 minuten na de laatste handeling op het veld doven. De verlichting kan, naar behoefte, voor een half veld ingeschakeld worden
9. Bij zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslissen in onderling overleg de voorzitters van de betrokken commissies.

Bij een algehele competitieafgelasting (afmelden verplicht);
(bij bespeelbaarheid van de trainingsvelden kunnen deze ook ingezet worden):


Zaterdagveld 2 (kunstgras)
F selectie 9.00 uurC selectie12.15 uur
E selectie 10.00 uurB selectie13.30 uur
D selectie 11.00 uurA selectie15.00 uur

Zondagveld 2 (kunstgras)
AWC 5 t/m 9 / za. 2 en Dames 9.30 uur en 13.30 uur
(in overleg met SC en WS)
AWC 1 - 2: 11.00 uur AWC 3 – 4: 12.15 uur
In onderling overleg coördinator sportpark en VoetbalAcademie wordt een besluit genomenover het al of niet doorgaan van de activiteiten VA.
Bij een gedeeltelijke competitieafgelasting worden de mogelijkheden op de trainingsvelden beoordeeld en ingedeeld (i.o.m. de wedstrijd-secretaris WS); daarbij rekening houdend dat teams in de categorie A voor gaan op de teams uit de B categorie, met uitzondering van AWC 1.

Doordeweekse afgelasting trainingsavond:
trainingen op veld 2 (indien bespeelbaar)
ma.18.00 uurE selectie di. 18.45 uur B1 en A1 (half veld)
19.00 uur D selectie 20.15 uur A selectie senioren
20.00 uurC selectie
wo.17.30 uur E selectie
18.30 uurF selectie (half veld)
D1 (half veld) do. zie dinsdag
19.30 uurMeiden C (half veld)
C1 (half veld) vr. 19.15 uur Dames 1
20.30 uurDames 1 en 2 19.30 uur A selectie sen

Er worden géén trainingen op het hoofdveld gepland.