Spelerspas

Spelerspas

Gezien de verwarring/onduidelijkheid omtrent het gebruik van de spelerspas, onderstaand een aantal van de belangrijkste punten ter verduidelijking.

Bestemd voor leiders/aanvoerders/coaches:
 1. de pas geldt voor:
  - mannen/vrouwen senioren A-,B- en C-junioren (jongens en meisjes)
  - D-pupillen (jongens en meisjes)
 2. Ondertekening/parafering wedstrijdformulier
  - Senioren: vooraf ondertekenen en na afloop paraferen door de
    aanvoerder
  - Jeugdvoetbal: vooraf ondertekenen en na afloop paraferen door 
    aanvoerder/leider
  Het ondertekenen moet minimaal 15 minuten vóór de wedstrijd geschieden.
 3. De wisselspelers moeten vooraf op het wedstrijdformulier worden vermeld. Indien spelers later aankomen moeten de gegevens na afloop worden ingevuld en gecontroleerd.

Bestemd voor de scheidsrechters
De scheidsrechter is verplicht de pasjes te controleren in het bijzijn van de leiders/aanvoerders van beide partijen. Hij of zij plaatst ná de wedstrijd een kruisje achter de spelers die zijn ingevallen en zet GP ('geen pas') achter de spelers zonder spelerpas.

Bij eventuele wijzigingen zal getracht worden dit tijdig aan te geven.